Що таке ескалація?

У випусках новин все частіше і частіше згадується слово «ескалація». Що воно означає?

Слово ескалація перекладається з англійської як «сходження за допомогою драбини». Застосовується воно для позначення поступового збільшення, посилення, розширення, нарощування, поширення, загострення чого-небудь.  Найчастіше цей термін використовують стосовно до поняття конфлікту. Найбільш широке поширення він отримав під час «холодної війни». Під ескалацією конфлікту розуміють його розвиток, прогресуюче в часі, загострення протистояння, при якому опоненти впливають один на одного по наростаючій. Ескалація конфлікту починається інцидентом і закінчується ослабленням протиборства, переходом до його завершення.Що таке ескалація?

Ознаки ескалації конфлікту:

 • Більш чітке уявлення образу ворога. У конфліктній ситуації зростає недовіра до опонента, покладається вина на нього, відбувається його ототожнення зі злом.
 • Зростання емоційної напруги. Емоційне навантаження збільшується прямо пропорційно зі зростанням загрози та опору з боку опонента.
 • Заміна аргументів претензіями. Багато хто сприймає критику своїх аргументів як негативне ставлення до особистості і починають застосовувати тактику особистісних випадів.
 • Поглиблення суперечностей. При ескалації конфлікту інтереси одного опонента можуть існувати виключно за рахунок ігнорування інтересів іншого
 • Насильницькі дії. Агресія і насильство, як правило, проявляються в тому випадку, коли протиборча сторона прагне відшкодувати завдану їй шкоду або компенсувати знижену самооцінку.
 • Зменшення ролі початкового предмета конфлікту. Сперечання з-за якогось спірного об’єкта поступово переходить у більш глобальну стадію протистояння, при якій конфлікт вже не залежить від причин, що викликали його.
 • Поширення конфлікту. Суперечності стають більш глибокими, межі протистояння розширюються в часі і просторі.
 • Додавання нових учасників. Залучаються нові учасники, змінюється групова структура, внаслідок чого розширюється набір засобів, що використовуються в конфлікті. У міжнародних конфліктах роль основних суб’єктів, як правило, грають держави. 

Розрізняють:

 • міждержавні конфлікти;
 • національно-визвольні війни;
 • внутрішні інтернаціоналізовані конфлікти.

Міждержавний конфлікт не рідко приймає форму війни. Війна більш масштабна порівняно з конфліктом, в ній бере участь все суспільство, тоді як в соціальному конфлікті беруть участь тільки окремі соціальні групи. Плюс до всього війна значною мірою впливає на подальший розвиток держави на відміну від військового конфлікту, який може стати причиною тільки більш дрібних змін.

Термін «ескалація» може вживатися і по відношенню до інших понять. Наприклад, ескалація проблеми позначає обговорення проблеми на більш високому рівні. А при ескалації митного тарифу збільшуються ставки митних зборів у відповідності зі ступенем переробки товару.

AnsWiki
Додати коментар