Чи потрібна кома після «також» на початку речення?

В рос. мові треба ставить кому після також, а в українській так само?

В українській мові «також» може бути прислівником і сполучником. В обох випадках ми не ставимо кому після нього. За правописом комами виділяємо вставні слова й словосполучення, а аналізоване слово до них не відноситься.

Чи потрібна кома після «також» на початку речення?

Позиція сполучника на початку речення природня. Його часто вживають як у розмовному мовленні, так і в науковому, офіційно-діловому й публіцистичному стилі. Сполучник часто буває на початку речення, бо зазвичай уводить однорідні члени речення або частини складного речення зі значенням «крім того», «разом із тим».

Наприклад

  • Також він докупив трохи напоїв, бо їжі виявилося забагато для невеликого пікніку.
  • Також прийшов і Михайло, загрозливо поблискуючи очима.
  • Також мені не пощастило й цього разу: останній автобус поїхав просто перед носом.

В усіх реченнях ми можемо замінити слово на сполуки «крім того», «разом із тим» без втрати сенсу й логіки висловлення.

Наприклад

  • Крім того, він докупив трохи напоїв, бо їжі виявилося забагато для невеликого пікніку.
  • Крім того, прийшов і Михайло, загрозливо поблискуючи очима.
  • Разом із тим мені не пощастило й цього разу: останній автобус поїхав просто перед носом.

Натомість прислівник «також» рідко починає речення. Його не можна замінити сполуками «крім того», «разом із тим», бо це спотворює смисл висловлювання:

  • Він також став захищати ворога, бо дійсно відчув симпатію. («також» не тотожне разом із тим, крім того, бо змінюється смисл).

Ми не можемо замінити «також» на наведені вище синонімічні словосполуки й поставити його на початок речення, бо втратимо логіку.

Тому в цьому випадку «також» є прислівником і за значенням дорівнює «ще», «теж»:

  • Він ще став захищати ворога, бо дійсно відчув симпатію.
  • Він теж став захищати ворога, бо дійсно відчув симпатію.

Сенс речення не змінився. Підсумуємо: якщо «також» стоїть на початку речення, то, ймовірніше за все, це сполучник, який приєднує однорідні члени речення або частину у складнопідрядному чи складносурядному. Можна перевірити себе, замінивши сполучник на «крім того», «разом із тим». В такому випадку ми не ставимо кому після.

Якщо аналізоване слово виступає прислівником, то стоїть не на початку речення. Його не можна замінити наведеними вище словосполуками, але можна дібрати синонімічні прислівники «ще», «теж». Але після прислівника «також» кома так само не ставиться.

Отже, якою б частиною мови не було «також», де б воно не стояло, ми не виділяємо його знаками, бо воно не є вставним.

4/5 - (4 гол.)
AnsWiki
Додати коментар