Чи потрібна кома в конструкції «чим…тим»?

Кому ставить перед сполучником чи всередині?

Сполука «чим…тим» належить до парних сполучників. За правилами української мови, маємо ставити кому між частинами сполучника, який поєднує частини складного речення.

Наприклад

  • Чим більше ти стараєшся, тим більше отримаєш потім.
  • Чим далі в ліс, тим вовки товстіші.
  • Чим довша ніч, тим день коротше.

Деякі мовознавці вважають, що цей сполучник не є власне українським. За їх версією ним витіснили питомий «що…то», який має синонімічне значення. Так відбувалося через русифікацію, в тому числі й на мовному рівні.

Однак, а академічному мовознавстві використання «чим.тим» не є помилкою. Тому наразі вводити в текст цей сполучник можна. Щоб уникнути повторів, використовуйте «що…то»:Чи потрібна кома в конструкції «чим…тим»?

  • Що більше ти стараєшся, то більше отримаєш.
  • Що далі в ліс, то вовки товстіші.
  • Що довша ніч, то день коротше.

Будьте уважними, адже не в усіх контекстах заміна нормативна. Відзначаємо, що в наведених реченнях частини сполучників розділено комою. Також знаємо, що за будовою це складні речення. Цікаве питання, як саме їх класифікувати, адже за сенсом і типом приєднання частин вони не підходять ані до класичних підрядних, ані до сурядних.

У вищій школі їх виділяють до окремого типу підрядних речень і називають підрядними відповідності. Насправді в них не можна виділити головну й підрядну, як в інших типах. Завжди вони мають схожу структуру, будуються за однією моделлю:

  • Чим краща думка, тим звучніше речення.

Також до підрядних відповідності (зіставності) відносять інші, які будуються за допомогою парних сполучників. У середній школі такі приклади не дають на розбір.

Увага! Не плутайте частини парного сполучника «чим…тим» із калькованою сполукою «тим більше» (рос. тем более). Це випадковий омонімічний збіг. Сполуку замінюємо на стилістично кращий варіант «і поготів»

Порівняймо:

  1. Всесвіт не вічний, а людина тим більше.
  2. Всесвіт не вічний, а людина й поготів.

Вживання «тим більше» в такому значенні — стилістична помилка, тому уникаємо цього.

Отже, між частинами чим…тим ставимо кому, бо вони розділяють частини складного речення. Такі синтаксичні одиниці класифікують як підрядні відповідності.

Можемо використовувати синонімічний сполучник «що…то» для урізноманітнення мовлення й уникнення тавтологій. Але досі вживання «чим…тим» не є стилістичною помилкою, хоча деякі мовознавці вважають його калькою з російської мови.

AnsWiki
Додати коментар