Чи потрібна кома між «ті…хто»?

В більшості випадків бачу цю конструкцію з комою, чи правильно це? Коли кома не потрібна?

Щоб зрозуміти, чи потрібна кома в конструкції «ті…хто», треба розібратися, що вона собою представляє і у яких випадках може вживатися.

Це сполучне слово, яке виражається відносним займенником, є членом речення і використовується для з’єднання головної та підрядної частин. Ті діти, хто залишилися дописувати твір, додому потрапили ввечері. Його легко можна замінити словом діти із головної частини, розділивши речення на два: Діти залишилися дописувати твір.

Керуючись правилом про розстановку розділових знаків у складнопідрядному реченні, маємо усі підрядні частини виділяти комами з одного боку, якщо вони стоять на початку чи в кінці речення, з двох боків, якщо вони розміщені в середині.

Крім того, у будь-якому складному реченні, в керівній частині якого слово «ті» (той, та, того, тому…) використовується без зв’язки з іменником, з’єднання з підрядною досягається завдяки сполучному слову «хто» (кого, кому…).

Наприклад

  • Ті не бояться війни, хто ненавидить кайдани.
  • Тільки ті, хто горять своїм прагненням до миру і свободи, не згорають.Чи потрібна кома між «ті…хто»?

Якщо в конструкції відсутнє «ті»

Кома ставиться, якщо в керівній частині «ті», його заступник «той» пропущенні.

Наприклад

  • Всі (пропущене слово «ті»), хто ненароком заглянув до кімнати, жахнулися побаченому.
  • Кожний (пропущене «той»), хто побачив очі батька, на собі відчув його відчай.

Та навіть іноді, коли «ті» не має заступника, тобто відсутнє взагалі, але воно вмотивоване словами із керівного речення: Не довелося мені пізнати, хто наважився на таку зухвалість.

Виняток

Комою підрядні частини не будуть відокремлюватися одна від одної, якщо між собою вони поєднані одиночним сполучником і, та, або, чи, а у головному реченні є спільне для всіх слово чи сполучення слів.

Наприклад

  • Ті залишилися без вечері, хто пізно повернувся додому із заробіток і хто по обіді байдикував.
AnsWiki
Додати коментар