«Про те…як». Кома?

Треба ставити між цими словами кому? В яких випадках?

Відповідаючи на питання, чи потрібна кома в сполученні слів «про те…як», перш за все, необхідно розібратися, що до нього входить. Перша частину «про те» — поєднання прийменника із займенником, яке не варто плутати із однозвучним сполучником «проте». В цьому випадку вони виступають повноправними членами речення (мова йде про займенник) і відповідають на питання. «Як» — прислівник, на який і потрібно орієнтуватися при визначенні правильності постановки коми.

Конструкція «про те…як» використовується для побудови складнопідрядного речення з підрядними з’ясувальними частинами.«Про те…як». Кома?

Наприклад

  • Мій дід часто розповідав про те, як він із товаришами пройшов усю війну.
  • Жінка випадково дізналася про те, як її довгий час обманювала сусідка.

Відповідно до правил розстановки розділових знаків у складнопідрядному реченні всі підрядні частини мають відокремлюватися. Винятком є лише 2 випадки:

  1. підрядна частина складається лише з 1 слова;
  2. є спільне словосполучення або слово у головному реченні, до якого відносяться всі підрядні частини, з’єднані між собою неповторюваними сполучниками і, та, чи, або.

Ні під один із винятків сполучення «про те…як» не підпадає. Тому робимо висновок, що кома перед «як» у цьому випадку потрібна.

AnsWiki
Додати коментар