Чи потрібна кома між «замість того…щоб»?

Коли доцільно ставити кому в цьому словосполученні?

Складені сполучники й сполучні слова можуть розриватися або не розриватися комою. За чинним правописом української мови обидва варіанти правильні, проте такі речення матимуть певну відмінність. Увага! Кома ставиться лише один раз: або перед усією сполукою, або тільки перед щоб.

Розгляньмо на прикладах

  • Замість того щоб (завершити тестування), [викладач вирішив опитати присутніх усно].

В цьому реченні сполука «замість того щоб» є складеним сполучником, тому кома не ставиться. Квадратні й круглі дужки показують межі між частинами речення, головною та підрядною відповідно. Бачимо, що сполучник не входить до складу жодної з них.

  • [Замість того, щоб (визнати свою помилку), ти почав звинувачувати інших].

В цьому випадку «замість того» і «щоб» — це сполука слів, де «замість» — прийменник, «того» — займенник, «щоб» — сполучник. У складному реченні «замість того» виконує синтаксичну функцію, тому є сполучним словом, а не сполучником (але виконує таку ж функцію — поєднує частини речення). Чи потрібна кома між «замість того…щоб»?

В контексті розділення комою створює додаткове смислове навантаження. Акцент зміщується на факт, який містить підрядна частина. Також різниця у межі частин: зверніть увагу на розстановку квадратних і круглих дужок. Підрядна розриває головну, а «щоб» перебуває за межами.

Займенник «того» (в поч. формі те) перетворюється на семантично спорожніле слово. Воно начебто не має значного смислового навантаження, але є членом речення. У вищій школі виділяють окремий тип СПР, який у середній школі не визнають.

Як слід поставити кому, якщо ви самі хочете використати сполуку «замість того щоб» у своєму творі, пості абощо? Будь-як, дотримуючись правил пунктуації. Від коми залежить розбір за частинами, тому в цьому випадку слід бути особливо уважними.

AnsWiki
Додати коментар