Чи потрібна кома між «після того…як»?

Коли треба ставити ту бісову кому?? Вже голова обертом йде від цих правил!!

За правилами української мови можна поставити кому між частинами сполучника, якщо одна з них входить до головного речення у складнопідрядному реченні. Тобто правильними вважаються обидва варіанти:

  1. [Обережно ходжу під будинками], після того як (на мене взимку впав шифер).
  2. [Обережно ходжу під будинками після того], як (на мене взимку впав шифер).

Подібну розбіжність бачимо й у художній літературі, й у мові друкованих ЗМІ. Різниця між уживанням буде тільки у різних межах головної і підрядної частини, а також у типі останньої. У вищій школі виділяють особливий тип підрядних — вміщуючі, які містять семантично спорожніле слово «те» (та його відмінкові форми). Саме в другому контексті, де сполучник розірвано, маємо такий елемент.

В першому випадку сполучник повністю належить підрядній частині. Її тип можна визначити як підрядну часу або причини. Друге речення слід визначати як СПР із підрядною з’ясувальною.Чи потрібна кома між «після того…як»?

Увага! В реченні № 2 «після того» є членом речення, хоча визначити його складно через відсутність значення у «того». Умовно вважаємо його додатком (бо відповідає на питання відмінка). У школі такі речення до розбору зазвичай не пропонуються, але знати про варіативність знаків потрібно.

Тож, як розставити коми, автор обирає самостійно. Вплив на них має інтонація, смислові акценти у реченні. Зрозуміти, чи є кома між частинами сполучника або її немає, можна на слух. На місці знака наявна коротка пауза, перед нею — підвищення інтонації.

Отже, «після того як» можна розривати комою у СПР, але тоді змінюється тип підрядної і межі головної та підрядної частини. Тоді «після того» виконуватиме синтаксичну функцію. Нагадуємо, що сполучники перебувають за межами частин, членами речення не є. Тому «після того як» не визначають і залишають за круглими дужками.

AnsWiki
Додати коментар