Як пишеться «раз за разом»?

Раз за разом треба писати через два дефіси? Чи окремо?

«Раз за разом» — це прислівник, який завжди пишеться окремо, як і його синоніми «раз у раз» та «раз по раз».Як пишеться «раз за разом»?

Згідно з правилом української мови, прислівники, які утворені зі слів (зазвичай іменників), що вжиті у різних відмінках, завжди пишуться окремо.

Розберемо прислівник «раз за разом» на частини, щоб зрозуміти: «раз» — числівник у називному відмінку, «разом» — в орудному відмінку, а, отже, цей прислівник пишеться окремо.

Увага! Щодо написання «раз у раз» та «раз по раз», то тут може виникнути хибна думка, що це два числівники, вжиті у називному відмінку, і, відповідно, вони повинні писатись через дефіс. Нічого подібного, оскільки наявність прийменників «у» та «по» нагадує нам, що друга частина прислівників — це слова, вжиті у знахідному відмінку. Для порівняння наведемо приклад написання прислівника через дефіс: «за діда-прадіда». Тут ми бачимо дещо іншу картину — прислівник утворився від поєднання двох іменників, що вжиті у родовому відмінку.

Отже, якщо прислівник, утворений з кількох іменників/числівників у різних відмінках, пам’ятайте, вони завжди пишуться окремо.

Наприклад

  • Я раз за разом повторюю вам одне й те ж, а ви все одно не можете запам’ятати.

  • Ти можеш не робити одну і туж помилку раз за разом?

  • Вчора раз за разом лунали постріли, тому ми дуже боялися і не виходили надвір.

AnsWiki
Додати коментар