Хвороби, через які не мобілізовують?

Скажіть, будь ласка, чи є список хвороб, через які людину не мають права мобілізовувати?

Перелік хвороб, через які вас не мають права мобілізувати дійсно існує. Пропонуємо вам з ним ознайомитись.

 • iнфекцiйнi та паразитарнi хвороби (скажiмо, активний туберкульоз легень з видiленням мiкобактерiй та за наявностi розпаду легеневої тканини;
 • важкi форми вiрусних гепатитiв, якi важко пiддаються лiкуванню та значно порушують функцiї органiв i систем;
 • новоутворення, хвороби кровi i кровотворних органiв;
 • хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обмiну речовин (хвороби щитоподiбної залози, цукровий дiабет, ожирiння (за наявностi порушення функцiй органiв);
 • розлади психiки та поведiнки; хвороби нервової системи (наприклад, менiнгiти, церебральний паралiч, епiлепсiя, мiопатiї);
 • хвороби ока та придаткового апарату (хвороби повiк, сльозового апарату, орбiти, склери, рогiвки, вiдшарування та розрив сiткiвки на обох очах);
 • хвороби вуха та соскоподiбного вiдростка (стiйка повна глухота на обидва вуха або глухонiмота);
 • хвороби системи кровообiгу (легенева емболiя, усi форми легенево-серцевої недостатностi, гiпертонiчна хвороба, вторинна гiпертензiя, iнфаркт головного мозку, iнсульт);
 • хвороби органiв дихання (важка персистувальна бронхiальна астма, озена, полiпознi або гнiйнi синусити);
 • хвороби органiв травлення (вiдсутнiсть 10 i бiльше зубiв на однiй щелепi або замiна їх знiмним протезом, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, хронiчнi гепатити, фiброз та цироз, холецистит, холангiт, панкреатит);
 • хвороби шкiри та пiдшкiрної клiтковини (наприклад, дифузний нейродермiт (атопiчний дерматит), пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит, поширенi форми гнiздового облисiння та вiтилiго, хронiчна кропивниця, рецидивний набряк Квiнке);
 • плоскостопiсть (якщо є порушення функцiй iнших органiв);
 • хвороби сечостатевої системи (пiєлонефрит, гiперплазiя простати, аденома, а також деякi хвороби жiночих статевих органiв).

Інші (маса тіла нижче 45 кг, зріст нижче 150, конституціональна високорослість).
У Додатку 1 до цього документа міститься докладний опис хвороб, станів і фізичних вад, при яких не мобілізують в армію.
Відповідно до п. 2 ст. 23 Про мобілізаційної підготовки та мобілізації, не підлягають мобілізації визнані тимчасово непридатними до несення служби на термін до 6 місяців. Рішення про тимчасову непридатність приймається військово-лікарською комісією.

AnsWiki
Додати коментар