Чи потрібна кома між «через те…що»?

Між цими словами потрібно ставити кому?

Правильним є написання і через кому, і без неї. Це залежить від того, як ця словосполука буде введена в складнопідрядне речення, чим вона там виступатиме і як розподіляться межі головної і підрядної.

Наприклад

  • [Я давно не сподіваюся на друзів], через те що (вони мене колись зрадили).

Це складнопідрядне речення (граматичні основи: я не сподіваюся; вони зрадили). Головна частина виділена квадратними дужками, підрядна — круглими. За правилами сполучник перебуває за межами речень. Охарактеризуємо тип підрядної як обставинна, причини, бо вона відповідає на питання з якої причини? чому?

Переробімо речення:

  • [Я давно не сподіваюся на друзів через те], що (вони мене колись зрадили).

Це речення також складне. Але тут «через те що» роз’єднано комою. Відповідно, зсунулися межі головної і підрядної частин. Тепер слова «через» і «те» належать до головної, а «що» стало сполучником, знову перебуває за межами.Чи потрібна кома між «через те…що»?

У академічному мовознавстві такий тип речень називають вміщуючим. Зауважте, що в головній частині є «те» — семантично (значеннєво) спорожніле слово. Тобто воно не має суттєвого лексичного навантаження. Вміщуючим цей тип назвали тому, що «те» немов містить у собі весь сенс підрядної частини. Тож, під «те» ми розуміємо зраду друзів, про яку повідомляє підрядна частина.

У шкільній програмі такі речення майже не трапляються, або їх характеризують як з’ясувальні. Але як тоді ставити кому в таких СПР? Якщо ви автор, то самостійно обираєте необхідне смислове навантаження, самі розставляєте розділові знаки. Обидва варіанти можливі, але тоді межі головної та підрядної частини змінюються, відповідно, підрядну характеризуємо по-різному.

Натомість вміщуючі речення визнають в академічному мовознавстві, розглядають у вищій школі. Пам’ятаймо, що в них визначаємо «через» як прийменник, «те» — як займенник, «що» — як сполучник. А конструкція «через те що» — це складний сполучник. Головне — вміти обґрунтувати обрану пунктуацію і правильно розбирати СПР з урахуванням поставленої коми.

AnsWiki
Додати коментар