«Узгоджено з…» чи «погоджено з…»?

Є різниця між цими словами? Чи можна вживати будь-яке з них?

У відповідних стилях ці слова використовують як синонімічні, хоча насправді вони відрізняються значенням і сполучуваністю. Послуговуємося розвідкою Т. Коць, яка пояснила різницю між словами й навела приклади.

Тож, «узгодити» (й похідні — узгодження, узгоджено) має значення «встановити відповідність, єдність між чимось». Доречно використовувати саме це слово, коли йдеться про два виконавці чи суб’єкти, які мають дійти спільної думки, рішення, відповідності в методах чи результатах роботи.

Наприклад

  • Через 3 роки вдалося узгодити напрямки діяльності двох пошукових груп.
  • Одним із завдань законодавчої влади є узгодження цивільного й кримінального кодексів.
  • Нарешті вдалося узгодити наполеонівські плани з реаліями життя.

З останнього прикладу бачимо, що конструкція «узгодити (узгоджено) з» використовується цілком правомірно. Тому вживаємо її в мовленні, не порушуючи жодних правил української мови.

Запам’ятайте: іменник і прикметник узгоджуються, а не погоджуються.«Узгоджено з…» чи «погоджено з…»?

Дієслово «погодити» вживаємо тоді, коли йдеться про те, що потрібно отримати згоду когось чи чогось. Наприклад, від якоїсь служби, начальника, установи, організації. Тобто смислове навантаження перебуває саме на необхідності отримання згоди, а не на самому факті.

Наприклад

  • Чинний план будівлі потрібно погодити з головним архітектором.
  • Потрібно лише погодити умови праці з начальником, і можна виходити на нову роботу.
  • Всі акти було погоджено з органами місцевого управління, тому вони чинні.

Останнє речення демонструє, в якому контексті слід уживати «погоджено з».

Отже, «узгоджено з» і «погоджено з» — це різні конструкції з відмінним значенням. Тому вибираємо одиницю відповідно до контексту. В деяких офіційно-ділових документах вони бувають взаємозамінними, але слід обирати правильне дієслово або похідні від нього.

AnsWiki
Додати коментар