/ / Вживання слова колеги та співробітники?

Вживання слова колеги та співробітники?

Коли вживати слово колега, а коли співробітник?

Основним об’єктом лексикології є слово. Воно може вивчатися з фонетичного, морфологічного та іншого погляду. Але тільки лексикологія займається словом як таким: його походженням, етимологією, історичними змінами й сучасним лексичним значенням.

Лексичний склад мови постійно збагачується, тому що мова розвивається. У процесі спілкування одне й те саме поняття можна охарактеризувати з різних сторін, наголосивши на нових ознаках. Це й приводить до появи нових слів. Для професійного мовлення важливим є таке явище, як синонімія, котра покликана якнайточніше відтворити відтінки людської думки.

Синоніми — це різні за звучанням, але однакові або близькі за лексичним значенням слова.
Незнання синонімічних можливостей слова часто призводить до помилок. Уміле використання синонімів робить текст досконалішім, тому, добираючи слова з синонімічного ряду, треба враховувати і лексичний відтінок у їх значенні, і стильову належність.

Слова колега і співробітник є словами-синонімами.
Ось їх значення:
КОЛЕ?ГА — товариш за фахом, місцем праці, за навчанням у вищій школі тощо.
Наприклад:
«З Ватаги письма [листи] принесли,
І всі тихенько зачитали.
А ми з колегою лягли
Та щось такеє розмовляли (Тарас Шевченко, II, 1953, 76);
Був один [Калинович] в бухгалтерії, бо жоден з його колег не з’явився сьогодні на роботу (Іван Франко, VI, 1951, 154).

СПІВРОБІ?ТНИК —
1. Той, хто працює разом із ким-небудь, допомагає йому в якійсь справі.
Наприклад: «Я мушу дякувати долі, що придбав такого цінного співробітника і товариша, — тепло відгукнувся Бутаков» (Зінаїда Тулуб, В степу., 1964, 244);

2. Особа, що працює в якійсь установі; службовець. Співробітник пішов, забравши газети, а Начко лишився сам (Іван Франко, VI, 1951, 259); Школа двокласова [двокласна], гарна, з начальства ніхто не заглядає, співробітники — учителі — хороші (Степан Васильченко, IV, 1960, 37); Годинник пробив шість., співробітники прокуратури почали розходитись (Василь Кучер, Трудна любов, 1960, 234);
//Особа, що бере участь як автор у роботі періодичного або багатотомного видання. Наприклад: «Ах, от, Оресте Михайловичу, щоб не забути! Наша редакція дуже інтересу ється мати вас своїм постійним співробітником» (Леся Українка, II, 1951, 15);
Науковий співробітник — посада працівника науково-дослідної установи, а також особа, що займає цю посаду. Організувався Науково-дослідний інститут в Козлові, з’явились наукові співробітники (Олександр Довженко, І, 1958, 489).

Отже, ми бачимо, що значення цих слів відрізняються несуттєво. В значенні слова колега вказано, що це товариш, тоді як в значенні слова співробітник цього нема. Тому можна припустити, що колега — це людина, з якою у вас тепліші стосунки.

Вам також буде цікаво

Обговорення