Як пишеться «отож то»?

Це слово пишеться окремо чи через дефіс?

За чинним правописом частки можуть писатися разом, окремо або через дефіс. Власне частка -то, яка знаходиться в постпозиції (стоїть після слова) у нашому випадку пишеться через дефіс — «отож-то».

Наприклад

  • Отож-то я й пішов далі один, хоча було дуже боязно.
  • Замовник не пристав на нашу пропозицію, отож-то ми не працюємо над цим проектом.
  • Отож-то й воно: хотів рибку з’їсти, а тільки ноги намочив.

Взагалі слово «отож» може бути часткою й сполучником. Тому будьте уважні, вводячи його до речення. Частка -то підсилює значення слова, надає йому певної модальності. Таке підсилення доцільно в розмовному мовленні, в публіцистичному й художньому стилях. Вживання «отож-то» в науковому та офіційно-діловому слід розцінювати як стилістичну помилку.Як пишеться «отож то»?

Послуговуйтеся синонімічними висловами, щоб урізноманітніти власне мовлення. Наприклад: отим-то й ба, у тім то й річ, отож-то й є, отож-бо, отож-бо й є, отож-бо й воно.

Відредагуймо, наведені вище речення:

  • Замовник не пристав на нашу пропозицію, отож-бо ми не працюємо над цим проектом.
  • У тім то й річ: хотів рибку з’їсти, а тільки ноги намочив.

Зверніть увагу, що частка -бо з отож також пишеться через дефіс. Не у всіх реченнях можна замінити «отож-то» на синонімічні вислови. Щоб правильно писати частки зі словами, враховуйте їх позицію відносно слова, бо це суттєво впливає на правопис.

Розгляньмо на прикладі частки -таки:

  • Таки зумів обманути мене.
  • Зумів-таки обманути мене.

У препозиції частки пишемо окремо; після слова — через дефіс. Якщо вони роз’єднані іншою часткою, слід писати окремо:

  • Зумів же таки обманути мене.

Тож пишемо «отож-то» через дефіс, вживаємо для підсилення висловлення тільки в розмовному мовленні, в художньому й публіцистичному стилі. Будьте уважними під час написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки, вживайте більше синонімів, користуючись усіма ресурсами української мови.

AnsWiki
Додати коментар