Як пишеться «небагато»?

«Небагато» треба писати разом чи окремо?

Правопис цього прислівника залежить від контексту. Правильним може бути написання разом чи окремо. Розгляньмо, як пишеться «небагато» на прикладах.

  • Я з’їв не/багато, але відчуваю важкість у шлунку.

У цьому реченні до аналізованого прислівника можна дібрати синонім без «не», а саме — мало. Якщо замінимо ним прислівник, сенс не зміниться. Тому за правилами української мови пишемо «небагато» разом: «Я з’їв небагато, але відчуваю важкість у шлунку.»

  • Цієї тканини було не/багато, а мало, тому сукню пошити не вдалося.

Це речення містить протиставлення. Тому маємо писати «не багато» окремо: «Цього матеріалу було не багато, а мало, тому сукню пошити не вдалося.»Як пишеться «небагато»?

Також пам’ятаймо про такі правила:

  1. Разом з «не» пишуться прислівники, які без частки не вживаються: негайно, недоречно; якщо вони мають наголошені суфікси -анн, -янн, -енн: незрівнянно, несказанно.
  2. Окремо з «не» пишемо прислівник, якщо він стосується присудка (Навіть взимку тут не холодно). Якщо слово пишеться через дефіс (не по-українськи). А також слова: не зовсім, не можна, не дуже.

Увага! Слово «багато» може бути й неозначено-кількісним числівником.

Порівняйте:

  • Багато квітів тобі подарували на День народження?
  • Я знав, що доведеться багато працювати.

В першому реченні багато належить до числівника, а в другому — до прислівника. Як їх відрізнити? Числівник виконує функцію підмета або додатка, а прислівник буває здебільшого обставиною, рідше — присудком.

Із числівником «не» також вживається: «Небагато квітів зацвіло цього року.» Правила схожі: якщо є протиставлення, то пишемо окремо: «В мене не багато кактусів, а лише кілька».

Отже 

Не плутаємо прислівник «небагато» із відповідним числівником. Правопис залежить від контексту. Якщо в реченні є заперечення, яке стосується аналізованого слова, пишемо окремо; якщо його можна замінити на синонім без «не» — разом.

4.5/5 - (2 гол.)
AnsWiki
Додати коментар