Чи потрібна кома перед «ніж»?

Часом, в мене виникають труднощі з розділовими знаками перед «ніж». Чи завжди потрібно ставити кому перед сполучником «ніж»? 

«Ніж» входить до переліку сполучників, які приєднують порівняльні звороти. За правилами української мови, маємо поставити кому в реченнях:

 • Вони гірші, ніж минулорічні учасники.
 • Ці цукерки значно кращі, ніж від того виробника.
 • Я б хотів бути вдома, ніж їхати в таку погоду на змагання.

Але нерідко мовці ставлять зайві коми, коли бачать слово ніж. Уважно читайте речення й дивіться, чи не відноситься аналізоване слово до конструкцій «більше ніж», «довше ніж», «краще ніж», «раніше ніж», «перш ніж» і т. ін. В такому випадку ми не ставимо кому перед «ніж», особливо якщо йдеться про вказівку на час, розмір.Чи потрібна кома перед «ніж»?

Порівняйте

Неправильно:

 • Я пробіг більше, ніж 2 кілометри.
 • Ми розраховували бути тут довше, ніж 4 дні.
 • Дівчина була кращою, ніж її суперниця.
 • Перш, ніж іти додому, ти мав зайти до мене.

Правильно:

 • Я пробіг більше ніж 2 кілометри.
 • Ми розраховували бути тут довше ніж 4 дні.
 • Дівчина була кращою ніж її суперниця.
 • Перш ніж іти додому, ти мав зайти до мене.

Схожим чином міркуємо із конструкцію «більше як». Між її частинами кома також не потрібна.

Наприклад

 • Почекав тебе не більше як 10 хвилин.
 • Хлопці сподівалися витратити не більше як 100 грн.
 • Я пішов не більше як на півгодини.

Проте у випадках, коли як приєднує порівняльний зворот, кому ставимо неодмінно:

 • Дівчина була налякана, як сарна.
 • Він, як і його друг, вирішив піти геть, не чекаючи пояснень.

Отже, кома перед «ніж» потрібна, якщо йдеться про порівняльний зворот. Коли слово належить до конструкцій «більше ніж», «довше ніж», «перш ніж» за правилами українського правопису кома між частинами буде зайвою. Підставою є вказівка на час. розмір, уточнення. Правило стосується й конструкції «більше як».

Слід бути особливо уважними й пам’ятати про відсутність коми у фразеологізмах: «дивитися як баран на нові ворота»; «стояти як істукан».

Наприклад

 • Дивлюся на рівняння як баран на нові ворота.
 • Чому ти стоїш як істукан, приступай до роботи!
AnsWiki
Додати коментар