/ / «Невіддільний» чи «невід’ємний»?

«Невіддільний» чи «невід’ємний»?

Яке слово доцільніше вживати в українській мові? Чи є взагалі різниця?

Якщо перед вами вибір: писати «невіддільний» чи «невід’ємний», треба простежити походження цих слів. В українській мові є дуже великий лексичний пласт, запозичений з російської. Так, слово «невід’ємний» — це калька з російської мови, де це слово звучить, як «неотъемлемый».

Якщо треба сказати про частину предмета, яку не можна відокремити, треба підібрати слово, характерне для української мови.

Правильно писати «невіддільний». Саме це слово в українській мові означає щось, що не можна відокремити від чогось. Розглянемо декілька прикладів використання слова.

Наприклад

  • Повага до рідного краю невіддільна від любові до свого народу та мови.
  • Наполегливість та цілеспрямованість — це невіддільні компоненти успіху.
  • Віртуальний простір для навчання — невіддільний складник дистанційного освітнього процесу. 

Але вживати слово «невід’ємний» все ж можна

Можна вживати слово «невід’ємний», якщо воно стосується математики та означає додатні числа та нуль.

Наприклад

  • Сьогодні в нас урок, тема якого «Недодатні та невід’ємні числа».
  • Віктор виконує домашнє завдання з математики понад дві години, бо йому не надто просто дається тема «Ділення цілих невід’ємних чисел».
  • У тесті був варіант «кожне натуральне число є невід’ємним», на жаль, жоден з учнів не зміг правильно визначити, чи є це твердження правильним.

Вам також буде цікаво

Обговорення