Як пишеться «чого-небудь»?

Як пишеться слово «чого небудь»? Окремо чи через дефіс?

За правилами української мови пишемо частки «казна-», «хтозна-», «-небудь», «-будь» через дефіс. «Чого-небудь» — це форма родового відмінка займенника «що-небудь», тому притримуємося нормативного написання.

Наприклад

  • Хочеться з’їсти чого-небудь смачненького.
  • Ти взагалі маєш цікавість хоч до чого-небудь?
  • Залиш мені чого-небудь на сніданок.
  • Відношення — це причетність до чого-небудь.

Правопис «чого-небудь» однозначний, на відміну від початкової форми (називний відмінок) що-небудь. За правилами пишемо її через дефіс, але не виключаємо появу омонімічної (однакової за звучанням) конструкції «що не будь».Як пишеться «чого-небудь»?

Переважно її використовують у художньому стилі та розмовному мовленні. Відрізнити її на слух неможливо, але можна визначити, чи треба писати дефіс, поставивши питання.

Порівняймо

  • Що-небудь я вигадаю, щоб вийти з цієї ситуації переможцем. (Тут що-небудь виконує функцію додатка, тому пишемо займенник через дефіс відповідно до правопису).
  • Що не будь, а я буду йти до кінця. (Тут маємо складносурядне речення, частини якого поєднані протиставним сполучником а. Перша частина «Що не будь» складається з підмета що (що?) і присудка не будь (що робити?). Не будь — це просто специфічна форма дієслова «бути». Тому за правилами пишемо окремо. Можна переробити речення: «Незважаючи на те, що буде (станеться), я буду йти до кінця).»

Неозначений займенник «що-небудь» та усі його відмінкові форми пишемо через дефіс за загальноприйнятими правилами. Якщо маємо справу із омонімічними займенником «що» та дієсловом «бути» у формі «будь», то пишемо окремо. Уважно ставте питання до членів речення й зважайте на контекст, щоб не помилятися. 

Запам’ятайте принагідно список часток, які вимагають правопису через дефіс за допомогою примовки: «Казна-, хтозна-, -небудь, -будь через дефіс писати не забудь.»

AnsWiki
Додати коментар