/ / Тому що. Коли потрібна кома?

Тому що. Коли потрібна кома?

Досі не розуміє, коли потрібно ставити кому в реченнях із «тому що». Поясніть, будь ласка, однозначно.

Складність правопису сполучників ускладнюється через те, що вони бувають омонімічними (схожими за звучанням або написанням) з іншими самостійними частинами мови. Словосполука «тому що» належить саме до таких і в українській мові буває:

  • займенником+сполучник;

  • сполучником.

Зважаючи на це, обираємо потрібний варіант написання: без коми або з нею. Розгляньмо на прикладах.

У реченні «Я залишився сьогодні вдома, тому що пішов дощ." пишемо «тому що» без коми. Тут слово належить до службової частини мови — сполучника. Він поєднує головну й підрядну частини речення (підрядне причинове). Сполучник підрядності «тому що» завжди пишемо без коми, при цьому він ставиться після коми.

Схема речення:

  • […], тому що (…).

Як бачимо, він не виконує жодної синтаксичної функції, перебуває за межами речень. Тому це сполучник, який потрібно писати за правилами української мови без коми.

Подивімося на наступне речення: «Ти маєш завдячувати тому, що зробив справжній друг для твоєї родини." Тут роз’єднуємо «тому що» комою на підставі того, що це займенник «те» (у давальному відмінку) та сполучник «що».

Такий висновок робимо, бо «тому» і «що» виконують синтаксичні функції у реченнях. В реченні виступають додатками. Одночасно вони поєднують частини складнопідрядного речення. Такі сполуки слів у синтаксисі називаються сполучними словами. На відміну від сполучників, вони належать до частин складного речення та є їх членами. 

Схема речення:

  • [… тому], (що…).

Написання «тому що» в українській мові буває через кому та без неї. Це залежить від того, якою частиною мови є сполука. Якщо вона виконує синтаксичну функцію в складнопідрядному реченні, її потрібно розділяти комою. Якщо це сполучник, його пишемо без коми.

Увага! Схожим чином міркуємо, якщо трапляється сполука «так що». Це може бути сполучник зі значенням наслідку або прислівник+сполучник.

Порівняйте самостійно:

  • Цей день виснажив мене так, що я одразу пішов до ліжка.

  • Сьогодні я прокинулася дуже пізно, так що нічого не встигла зробити.

Також будьте уважні зі сполучниками «через те що», «від того що».

Вам також буде цікаво

Обговорення